ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Δεχόμαστε αιτήματα  μόνο  από γονείς ή κηδεμόνες παιδιών

που διαμένουν στις περιοχές του τομέα ευθύνης μας.

Πρώτη επικοινωνία με την Υπηρεσία
Αφήστε τα στοιχεία σας
(Α.Μ.Κ.Α παιδιού, όνομα παιδιού-γονέα, ημερομηνία γέννησης, τόπος διαμονής, τηλ. επικοινωνίας) 
στη Γραμματεία του Κέντρου τηλεφωνικώς στα 210 6773442 - 3 
και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κρατήσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα που σας απασχολεί και να καταχωρίσουμε ηλεκτρονικά το αίτημά σας.
Πρώτο ραντεβού στην Υπηρεσία
Στην προσέλευσή σας στην Υπηρεσία μας για τη λήψη του ιστορικού φροντίστε οπωσδήποτε να γνωρίζετε τον Α.Μ.Κ.Α. του παιδιού. Επίσης να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο ασφάλειας και το βιβλιάριο υγείας του παιδιού καθώς και μια πρόσφατη μικρή φωτογραφία.
Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει ήδη αξιολογηθεί από άλλο φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό παρακαλούμε να έχετε μαζί σας αντίγραφο αξιολόγησης ή γνωμάτευσης αυτού. 
Ακύρωση ραντεβού
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού παρακαλείσθε να ειδοποιείτε εγκαίρως τη Γραμματεία, αναφέροντας στο τηλέφωνο το όνομα του θεραπευτή και την ακριβή ημέρα και ώρα του ραντεβού σας.
Επαναξιολογήσεις
Σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε ραντεβού επαναξιολόγησης του παιδιού σας από την Υπηρεσία μας παρακαλείσθε να στέλνετε το  αίτημα σας στην γραμματεία του Κέντρου αναφέροντας το όνομα του θεραπευτή, τουλάχιστον τρείς μήνες πρίν μέσω  email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipkathens@aglaiakyriakou.gr ή συμπληρώνοντας την φόρμα που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας μας.